Jugoslavija 1918 - 2018

Klub studenata istorije "Ostrogorski" organizuje tribinu povodom 100 godina od stvaranja jugoslovenske države. Govornici će biti akademik prof. dr Ljubodrag Dimić, akademik prof. dr Mira Radojević i prof. dr Aleksandar Životić. Diskusija nakon predavanja nije snimljena u želji da se poveća broj učesnika budućih tribina.